Politica de confidenţialitate

Despre politica de confidentialitate

PhotoNXT certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

PhotoNXT garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către PhotoNXT pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. Numai cu acordul prealabil al clientului.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, PhotoNXT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. TOIADICA FBG SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 26944/2012 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Scopurile colectării datelor sunt: fidelizare şi discounturi acordate clienţilor. Este necesar să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor şi emiterea documentelor fiscale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă putea livra produsele.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

*Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email: contact@photonxt.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

PhotoNXT

PhotoNXT utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

PhotoNXT îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.

PhotoNXT îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi fără nevoie de preaviz.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site www.photonxt.ro, cu excepţia deţinătorului sau legal, fără acordul prealabil al Toiadica FBG SRL, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca PhotoNXT să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

Garantăm securitatea şi confidenţialitatea datelor transmise prin sistemul informatic.

Furnizarea datelor personale nu implică nicio obligaţie din partea utilizatorilor, iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita oricând ştergerea datelor personale din baza de date.

PhotoNXT va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat şi NU va vinde, NU va închiria şi NU va face barter cu liste de mailing ale clienţilor săi.

Datele personale necesare prelucrării pentru emiterea Facturilor Fiscale în conformitate cu Legislaţia în vigoare sunt:

  • Numele şi Prenumele
  • Adresa de livrare completă (nu este necesar să fie adresa de domiciliu)
  • Codul Numeric Personal

Datele personale necesare prelucrării pentru livrarea produselor comandate sunt:

  • Numele şi Prenumele
  • Adresa de livrare completă (nu este necesar să fie adresa de domiciliu)
  • Număr de telefon de contact (nu este necesar să fie numărul de telefon personal al persoanei care îşi declară datele)

Ne rezervăm dreptul de a anula comenzile incomplete sau făcute fără informaţii de bază.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă putea procesa plată prin această modalitate. Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate vor fi comunicate pe site-ul www.photonxt.ro cu cel puţin 10 zile înainte de implementarea lor.

Informaţiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidenţialitate.

PhotoNXT

Politica de confidentialitate
Politica de confidentialitate
Top
error: Content is protected !!